Giải pháp số hóa toàn diện cho doanh nghiệp

Miễn phí | Toàn diện | Online

Đăng ký miễn phí
main_banner_image

Bitrix24 là gì?

Bảng giá

Free

Bắt đầu làm việc online và bán hàng được nhiều hơn với CRM

Không giới hạn
người dùng


Miễn phí 100%
– 

ĐĂNG KÝ

5GB

Free

Bắt đầu làm việc online và bán hàng được nhiều hơn với CRM

Không giới hạn
người dùng


Miễn phí 100%
– 

ĐĂNG KÝ

5GB

Free

Bắt đầu làm việc online và bán hàng được nhiều hơn với CRM

Không giới hạn
người dùng


Miễn phí 100%
– 

ĐĂNG KÝ

5GB

Basic

Mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhóm bán hàng.

5
người dùng

$49 USD/tháng  -20% 
$39 USD/tháng
cho tất cả người dùng

ĐĂNG KÝ

24GB

Free

Bắt đầu làm việc online và bán hàng được nhiều hơn với CRM

Không giới hạn
người dùng


Miễn phí 100%
– 

ĐĂNG KÝ

5GB

Basic

Mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhóm bán hàng.

5
người dùng

$49 USD/tháng  -31% 
$34 USD/tháng
cho tất cả người dùng

ĐĂNG KÝ

24GB

Hơn 9.000.000 doanh nghiệp và tổ chức đã chọn công cụ Bitrix24

Đăng ký miễn phí

Bitrix24 trên báo chí

Bitrix24 On-Premise

Bạn có thể sử dụng phiên bản Bitrix24 On-Premise để chạy trên máy chủ của mình. Bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu, quyền truy cập mã nguồn và các công cụ bổ sung, chẳng hạn như bộ phận hỗ trợ, e-learning, cũng như các tùy chọn theo nhu cầu của doanh nghiệp mình.

tools_inc_on-premise_2

Tại sao chọn chúng tôi?

Bạn cần tư vấn và hỗ trợ?

Điền thông tin vào mẫu bên và chúng tôi gọi lại ngay!